DBA

DBA's Annonceringsregler

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller DBA's tarv eller omdømme.

Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

 • Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet.
 • Antal/mængde skal altid fremgå. Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.
 • Én annonce pr. ting. Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.
 • Én ting pr. annonce. Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen. Er der flere varer i en annonce, er det tilladt at oplyse den billigste pris i prisfeltet. For varer som hører sammen (f.eks. 4 fælge), skal den samlede pris oplyses.
 • Alle annoncer skal være rubrikspecifikke. Det vil sige, at teksten skal omhandle det produkt, der bliver annonceret for.
 • Søgeord/Tags: Det er ikke tilladt at indsætte søgeord i annonceteksten, som ikke har relevans til varen der bliver solgt.
 • Leasing biler fra private optages, hvis der i prisfeltet står oplyst bilens restværdi.

Privat annoncering

Privat annoncering er som udgangspunkt gratis, dog er der visse undtagelser, hvor vi opkræver et indrykningsgebyr
Erhvervsannoncer kan indrykkes her.

Der kan indtastes op til 2.000 tegn på DBA.

Erhvervsannoncer

Er du erhvervsannoncør eller betragter vi din aktivitet som erhvervslignende, skal du annoncere via boost.dba.dk eller bilinfo.dk. Sælger du fx. mere end 5 biler, betragter vi det som erhvervslignende.

Annoncer der ikke optages

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller DBA's tarv eller omdømme.
Herunder kan du se en liste over varer og ydelser, som vi ikke optager, samt hvor vi stiller bestemte krav til annonceringen.

Asbestholdige materialer optages ikke
Ifølge Asbestbekendtgørelsen er det forbudt at anvende asbest.

Billetter optages ikke
Vi optager ikke køb og salg af billetter. Vi anbefaler, at man benytter de officielle salgssteder.

Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler mv. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. DBA fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

Dyr, der bortgives, eller hvor prisen er sat så lavt, at der reelt er tale om bortgivelse, optages ikke
Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor dyr bortgives, ikke. Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer om dyr, hvor salgsprisen er så lav, at der efter vores vurdering reelt er tale om, at dyret bortgives.

Dyr, der er særligt farlige/vanskelige, optages ikke
Ifølge Lov om særligt farlige/vanskelige dyr er det forbudt at holde en lang række dyrearter, som derfor ikke optages.

Vi optager desuden ikke dyrene på nedenstående liste, da det ifølge Dyrenes Beskyttelse drejer sig om arter, der kræver så meget arbejde, at privatpersoner ikke kan tilbyde dem en ordentlig tilværelse:

 • Vaskebjørn
 • Næsebjørn
 • Alligatorer og krokodiller
 • Flyvepungegern
 • Kænguruer
 • Mårhunde
 • Fennekræv
 • Silkeaber/egernaber
 • Niringet bæltedyr
 • Genette
 • Mangustere

Udryddelsestruede dyr optages ikke
Udryddelsestruede dyr, der er omfattet af Washingtonkonventionen, og hvortil der ikke er udstedt Citescertifikat, optages ikke.

Hunderacer, der ikke optages annoncer for:

 • Amerikansk bulldog
 • Amerikansk staffordshire terrier (Amstaff)
 • Boerboel
 • Dogo argentino
 • Fila brasiliero
 • Kangal
 • Ovtcharka
 • Pitbull terrier
 • Sarplaninac
 • Tornjak
 • Tosa
 • samt krydsninger, hvor racerne indgår.

Hunde, der er hale- eller ørekuperede i Danmark eller i udlandet, optages ikke.
Undtaget fra denne regel er visse jagthunderacer (ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton) og hunde, der af rent helbredsmæssige årsager er hale- eller ørekuperede. Se også Dyreværnsloven kap 2. paragraf 14 stk. 2.

Hunde og katte, der er importeret optages ikke.

Hunde, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
Ifølge Hundeloven må hunde ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8 uger.

Hunde optages ikke til en salgspris under kr. 50,-
Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor hunde annonceres til en salgspris under kr. 50,-, ikke.

Elektriske dressurhalsbånd og usynlige elhegn optages ikke
Annoncer vedr. elektriske dressurhalsbånd, såkaldte usynlige hundehegn og andre elektriske dressur-aggregater optages ikke, da de er ulovlige i henhold til Dyreværnsloven.

Katte optages ikke til en salgspris under kr. 50,-
Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor katte annonceres til en salgspris under kr. 50,-, ikke.

Katte, der ønskes solgt, før de er 12 uger gamle, optages ikke
Ifølge bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger må levering af kattekillinger ikke ske, inden de er 12 uger.

Heste, der ønskes solgt, før de er 5 måneder gamle, optages ikke
Føl bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 5-6 måneder. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor føl ønskes solgt, før de er fyldt 5 måneder, ikke.

Kaniner, der ønskes solgt, før de er 7 uger gamle, optages ikke
Kaninunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 7 uger. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor kaninerunger ønskes solgt, før de er fyldt 7 uger, ikke.

Marsvin, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
Marsvineunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 4 uger og vejer mindst 300 g. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor marsvineunger ønskes solgt, før de er fyldt 4 uger, ikke.

Hamstre, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
Hamsterunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er 4 uger gamle. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor hamsterunger ønskes solgt, før de er fyldt 4 uger, ikke.

Chinchillaer, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
Chinchillaunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8-9 uger. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor chinchillaunger ønskes solgt, før de er fyldt 8 uger, ikke.

Bemærk: DBA optager ikke annoncer for personer, hvis vi er bekendt med, at vedkommende ved en dansk domstol har fået dom for at overtræde dyreværnsloven. Samtidig gør vi opmærksom på, at vi på forlangende udleverer personlige oplysninger til relevante myndigheder i dyreværnssager.

Erotisk indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte DBA's medier. Vi optager derfor ikke annoncer med erotisk eller pornografisk indhold. Dette gælder også billeder af erotisk karakter.

Farmaceutiske midler og receptpligtige lægemidler
Salg af lægemidler – både receptpligtige og håndkøbslægemidler – i Danmark kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
Følgende må ikke sælges på DBA:

 • Receptpligtig medicin og håndkøbslægemidler
 • Lægemidler, der indeholder efedrin
 • Euforiserende midler og lignende
 • Produkter af mærket Herbalife, Forever living og Alli.
 • Produkter, som indeholder nikotin (nikotinplaster eller –piller samt væsker til e-cigaretter/elektriske cigaretter) Derudover optager DBA ikke annoncer med elektriske cigaretter og tilbehør dertil
 • Kontaktlinser (kategoriseret som medicinsk udstyr)
 • Tandblegningsmidler

Følgende kan indrykkes via boost.dba.dk:

 • Produkter, som indeholder nikotin (nikotinplaster eller –piller samt e-cigaretter/elektriske cigaretter)
 • Kontaktlinser (kategoriseret som medicinsk udstyr)
 • Tandblegningsmidler

Læs mere her:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/laegemidler-eller-ej/liste-over-laegemidler,-som-er-ulovlige-at-saelge-i-danmark/

Finansiering/lån søges optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages annoncer, hvor private søger finansiering/lån, ikke.

Kontaktannoncer optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages kontaktannoncer ikke.

Kopier optages ikke
Ifølge Ophavsretsloven er det ulovligt at sælge kopier af fx designmøbler, tasker, ure, brugskunst, bøger, spil eller andre kopiprodukter, uden samtykke fra rettighedshaveren. Ophavsretten gælder i 70 år efter designerens død.

Kosttilskud og andre fødevarer, som påstås at have en gavnlig effekt mod COVID-19 optages ikke

Copyright/ophavsretsbeskyttede foto og tekster må ikke optræde i annoncer uden rettighedshaverens tilladelse

Låsepistoler, bankenøgler m.v. optages ikke
Vi optage ikke annoncer med bankenøgler, dirke, slånøgler og låsepistoler.

Online spillekontoer, heriblandt World of Warcraft m.fl., optages ikke
Handel med online spillekontoer er forbundet med en risiko for, at køber ikke kan benytte den pågældende konto efterfølgende.
Dette skyldes bl.a., at handel med fx World of Warcraft-kontoer er ulovlig ifølge spilproducenten, hvilket medfører, at der ikke findes en officiel og sikker måde at lade kontoen skifte ejermand på. Derfor har vi af hensyn til vores brugere valgt ikke at optage disse annoncer.
Derudover optager vi ikke annoncer med salg af guld, våben m.v. i forbindelse med online spillekonti (World of Warcraft, Diablo m.fl.)

Politisk og religiøst indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte DBA's medier. Vi optager derfor ikke annoncer med politisk og religiøst indhold.

Skydevåben og ammunition optages ikke
Vi optager ikke annoncer med rifler, gevær, pistoler, haglbøsser, luftgevær, lyddæmpere, kikkertsigte/riffelkikkert, natkikkert/nightvision og ammunition.

Softwarelicenser optages ikke
Vi optager ikke annoncer med salg af licenser til software produkter som fx Microsoft Windows, Adobe, Kaspersky, Norton Antivirus m.fl. Alle licenser skal sælges sammen med originalt software.

Stoffer eller blanding til eksplosivstoffer, optages ikkeVi optager ikke stoffer eller blandinger, der kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Læs mere og se oversigten over stoffer, der ikke må sælges, her

Tilbud/ønske om dusør i boligannoncer optages ikke
Ifølge Lejeloven er det ulovligt at modtage betaling for formidling af bolig.

Toldfri varer optages ikke
Ifølge Toldloven må toldfri varer (parfume, alkohol, cigarer o.lign.) kun indføres til eget forbrug. Det er derfor ulovligt at videresælge varer, som du toldfrit har indført til Danmark.

30-knallerter, 45-scootere og løbehjul, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart, optages ikke
Vi optager ikke annoncer for 30-knallerter, 45-scootere og løbehjul, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart. Ifølge færdselsloven er sådanne køretøjer ulovlige på alle offentlige veje.