DBA

Handelsvilkår

Betaling

Schibsted Denmark ApS, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark, CVR-nr. 20618175​ (”DBA”) tilbyder i forbindelse med gennemførelsen af en betaling at du kan anvende betalingskort eller MobilePay til gennemførelsen af betalingen af de ydelser du køber hos DBA. I forbindelse med afgivelse af betalingskortoplysninger eller MobilePay oplysninger, tilbyder DBA i samarbejde med sin betalingspartner, at gemme dine betalingskortoplysninger til brug for senere betalinger via din brugerprofil hos DBA. Det er DBA's betalingspartner som opbevarer dine betalingsoplysninger på vegne af DBA. Ved at aktivere ”Gem kortoplysninger” i forbindelse med afgivelse af kortoplysninger giver du tilladelse til, at de kortoplysninger, som du indtaster i forbindelse med dit køb af ydelser, bliver indsamlet, opbevaret og behandlet af DBA og DBA's samarbejdspartnere til brug for gennemførelse af betalingen og senere betalinger. Når du vælger at gemme kortoplysningerne, vil du ved efterfølgende brug af din brugerprofil kunne vælge at betale med et tidligere gemt betalingskort uden at skulle indtaste kortdetaljerne på ny. Gemte kortoplysninger kan udelukkende bruges til køb af ydelser via DBA's tjenester.

Du er selv ansvarlig for al brug af gemte kortoplysninger tilknyttet din brugerprofil og ved at tilmelde dig, accepterer du risikoen for, at andre der måtte få adgang til din brugerprofil, vil kunne benytte de gemte kortoplysninger til indkøb af ydelser via din brugerprofil hos DBA. Du bærer selv det fulde ansvar for at dit kodeord er tilstrækkeligt sikkert samt opbevares fortroligt, således at dette ikke kan misbruges af andre. DBA opfordrer dig til altid at logge ud af den brugerprofil efter afsluttet brug af DBA's tjenester, for at forhindre eventuel misbrug af din konto.

Du kan til enhver tid slette et gemt betalingskort ved at gå ind under "Min DBA" på dba.dk via din computer. Du kan også få slettet et gemt betalingskort ved at henvende dig til DBA's kundesupport - det kan du bl.a. gøre via menupunktet Support i app'en.

For at minimere risikoen for misbrug har DBA fastsat følgende forbrugsgrænser for gemte betalingskort: på din brugerprofil kan der maksimalt

 • gennemføres 10 købstransaktioner pr. dag
 • købes for kr. 2.000 pr. dag

Ved mistanke om misbrug anbefaler vi, at du straks kontakter vores kundesupport på support@dba.dk eller på www.dba.dk under ”Hjælp”. I tilfælde af anmeldt misbrug refunderer DBA det beløb, der er købt ydelser for hos DBA via din brugerprofil, umiddelbart op til og efter misbruget er anmeldt til DBA.

Annoncering

Privat annoncering

På nær Autocampere, Campingvogne og fortelte, Motorbåde, Motorsejlere, Sejlbåde, Traktorer, Markredskaber og landbrugsmaskiner, Landbrugsmateriel, Entreprenørmaskiner og -materiel, Inventar, Personbiler, Specialbiler, Veteranbiler, Amerikanerbiler, Gulpladebiler og lastvogne, Motorcykler, Roadracere, Motocrossere, Pocketbikes, ATV'er, Boliger, Heste og Pony er det gratis for private at annoncere på dba.dk. Dog er der visse undtagelser.
Falder annoncen ind under én af disse undtagelseskategorier, vil annonceringen blive betragtet som erhvervslignende og skal indrykkes som en erhvervsannonce.
Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller DBA's tarv eller omdømme.
Størrelse/antal anslag: 1.000 tegn på dba.dk.
Antal/mængde skal altid fremgå. Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.
Én annonce pr. ting. Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.
Én ting pr. annonce. Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen.
Bytteannoncer skal skrives i den rubrik, hvor den ting, som du selv har, hører hjemme.
Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet.
Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

Erhvervslignende annoncer

Annoncer i nedenstående kategorier skal indrykkes efter reglerne for erhvervsannoncer, da de på dba.dk og i Den Blå Avis betragtes som erhvervslignende.

Har du spørgsmål til nedenstående regler, kan du kontakte vores salgsafdeling på tlf. 87 31 31 31.

 • Erhvervslokaler/butikker/firmaer osv. sælges og udlejes
 • Feriebolig udlejes
 • Hunde under 6 måneder, der koster over kr. 500,-, sælges
 • Job søges og tilbydes
 • Katte under 6 måneder, der koster over kr. 500,-, sælges
 • Lån/finansiering tilbydes
 • Større mængder indenfor de seneste 12 måneder: Har man haft mere end fire annoncer i rubrikkerne Bil, Påhængsvogne, Campingvogne, Motorcykler, Scootere, Både, Heste m.m. inden for de sidste 12 måneder, betragtes man som erhvervsannoncør og skal betale for at annoncere som sådan.
 • Opkøb med videresalg for øje
 • Serviceydelser mod betaling tilbydes
 • Varer/restpartier m.v. sælges og købes
 • Webadresser i annoncen

Erhvervsannoncer

Erhvervsannoncer skal som hovedregel indrykkes mod betaling.
Når du indrykker en annonce, skal du markere, at du er erhvervsannoncør. Dermed er du sikker på, at annoncen bliver indrykket som en erhvervsannonce. Undlader du at foretage denne markering, bliver annoncen slettet.
Undtagelse
Annoncer med salg af brugt inventar kan indrykkes som privatannonce. Det betyder, at du under indrykning af annoncer skal markere, at du ikke er erhvervsannoncør.
Denne undtagelse gælder dog ikke for annoncører, der ernærer sig med køb og salg af brugt inventar.
Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller DBA's tarv eller omdømme.
I tilfælde af tvivl eller spørgsmål kan du ringe på tlf.: 86 18 18 18.
Størrelse/antal anslag: 1.000 tegn på dba.dk og 200 tegn i Den Blå Avis.
Pris på varen: Prisen på varen, skal som udgangspunkt være inkl. moms. Det er dog muligt at oplyse prisen ekskl. moms, såfremt dette tydeligt fremgår af annoncen.
Alle annoncer skal være rubrikspecifikke. Det vil sige, at teksten skal omhandle det produkt, der bliver annonceret for.
Det er derfor ikke tilladt at påbegynde annonceteksten med:

 • Tal (fx: 1. klasses...)
 • Tegn (fx: "Den bedste...)
 • Tillægs- & biord (fx: Alle tiders, Absolut, Altid m.v.)

Erhvervsannoncer må desuden ikke begynde med firmanavn.
Antal/mængde skal altid fremgå. Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.
Én annonce pr. ting. Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.
Én ting pr. annonce. Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen.
Bytteannoncer skal skrives i den rubrik, hvor den ting, som du selv har, hører hjemme.
Det er ikke tilladt at skrive kontaktoplysninger på et billede eller lignende.
Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet.
Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.
Etik og lovgivning
Om annoncer, der ikke optages:
Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller DBA's tarv eller omdømme.
Herunder kan du se en liste over varer og ydelser, som vi ikke optager, samt hvor vi stiller bestemte krav til annonceringen. Når årsagen er hensynet til dansk lovgivning, er der anført et §, når årsagen er etiske hensyn er anført med et ”Etik”-ikon.
Ammunition optages ikke
Ifølge Våbenloven må ammunition ikke sælges af private. Har du overskud af ammunition, har du pligt til at aflevere det til nærmeste politi. Firmaer, der sælger ammunition, kan indrykke annoncer om ammunition som erhvervsannoncer.
Asbestholdige materialer optages ikke
Ifølge Asbestbekendtgørelsen er det forbudt at anvende asbest.
Billetter til overpris optages ikke
Ifølge Lov om videresalg af billetter til offentlige forlystelser er det forbudt at sælge billetter til mere end pålydende værdi.
DVD'er fra region 1, 3 og 4 optages ikke
Ifølge Ophavsretsloven må værker, herunder DVD'er, der er købt uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), ikke videresælges inden for EØS. Bemærk at det er lovligt at købe disse værker, men de må ikke videresælges.
Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler m.v. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. DBA fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.
Dyr, der bortgives, eller hvor prisen er sat så lavt, at der reelt er tale om bortgivelse, optages ikke
Efter aftale med Dansk Dyreværn optages annoncer, hvor dyr bortgives, ikke. Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer om dyr, hvor salgsprisen er så lav, at der efter vores vurdering reelt er tale om, at dyret bortgives.
Dyr, der er særligt farlige/vanskelige, optages ikke
Ifølge Lov om særligt farlige/vanskelige dyr er det forbudt at holde en lang række dyrearter, som derfor ikke optages på dba.dk.
Af etiske årsager optager vi desuden ikke dyrene på nedenstående liste, da det ifølge Dyrenes Beskyttelse drejer sig om arter, der kræver så meget arbejde, at privatpersoner ikke kan tilbyde dem en ordentlig tilværelse:

 • Vaskebjørn
 • Næsebjørn
 • Alligatorer
 • Pindsvin
 • Børstesvin
 • Flyvepungegern
 • Pungrotte/opossum
 • Klatrepungdyr/pungræve
 • Klippegrævlinger
 • Kænguruer
 • Mårhunde
 • Ørkenræve
 • Silkeaber
 • Egernaber
 • Niringet bæltedyr
 • Kuskus
 • Genette
 • Desmerdyr
 • Mangustere

Udryddelsestruede dyr optages ikke
Udryddelsestruede dyr, der er omfattet af Washingtonkonventionen, og hvortil der ikke er udstedt Citescertifikat, optages ikke.
Hunderacer, der ikke optages
Annoncer for

 • Alano
 • Alto de can estude
 • Amerikansk bulldog
 • Amerikansk staffordshire terrier (Amstaff)
 • Boerboel
 • Bull mastiff
 • Bull terrier
 • Cane corso italiano
 • Dogo argentino
 • Dogo canario
 • Dogue de Bordeaux
 • Fila Brasiliero
 • Kangal
 • Mastiff
 • Mastin espagnol
 • Mastino napoletano
 • Ovtcharka
 • Perro de presa canario
 • Perro de presa mallorquin
 • Pit bull terrier
 • Sarplaninac
 • Staffordshire bull terrier
 • Tornjak
 • Tosa

samt krydsninger, hvor racerne indgår, optages ikke.

Hunde, der er hale- eller ørekuperede i Danmark eller i udlandet, optages ikke. Undtaget fra denne regel er visse jagthunderacer (ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton) og hunde, der af rent helbredsmæssige årsager er hale- eller ørekuperede. Se også Dyreværnsloven kap 2. paragraf 14 stk. 2.
Hunde, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
Ifølge Hundeloven må hunde ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8 uger.
Hunde optages ikke til en salgspris under kr. 50,- Efter aftale med Dansk Dyreværn optages annoncer, hvor hunde annonceres til en salgspris under kr. 50,-, ikke.
Halsbånd og usynlige elhegn optages ikke
Annoncer vedr. elektriske dressurhalsbånd, såkaldte usynlige hundehegn og andre elektriske dressur-aggregater optages ikke, da de er ulovlige i henhold til Dyreværnsloven.
**Katte optages ikke til en salgspris under kr. 50,-**Efter aftale med Dansk Dyreværn optages annoncer, hvor katte annonceres til en salgspris under kr. 50,-, ikke.
Katte, der ønskes solgt, før de er 12 uger gamle, optages ikke
Ifølge bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger må levering af kattekillingerne ikke ske, inden de er 12 uger
Heste, der ønskes solgt, før de er 5 måneder gamle, optages ikke
Føl bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 5-6 måneder. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor føl ønskes solgt, før de er fyldt 5 måneder, ikke.
Kaniner, der ønskes solgt, før de er 7 uger gamle, optages ikke
Kaninunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 7 uger. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor kaniner ønskes solgt, før de er fyldt 7 uger, ikke.
Marsvin, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
Marsvineunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 4 uger og vejer mindst 300 g. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor marsvin ønskes solgt, før de er fyldt 4 uger, ikke.
Hamstre, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
Hamsterunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er 4 uger gamle. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor hamstre ønskes solgt, før de er fyldt 4 uger, ikke.
Chinchillaunger, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
Chinchillaunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8-9 uger. Efter aftale med Dyrenes Beskyttelse optages annoncer, hvor chinchillaunger ønskes solgt, før de er fyldt 8 uger, ikke.
Bemærk DBA optager ikke annoncer for personer, hvis vi er bekendt med, at vedkommende ved en dansk domstol har fået dom for at overtræde dyreværnsloven. Samtidig gør vi opmærksom på, at vi på forlangende udleverer personlige oplysninger til relevante myndigheder i dyreværnssager.
Farmaceutiske midler og receptpligtige lægemidler
Salg af lægemidler - både receptpligtige og håndkøbslægemidler - i Danmark kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
Følgende må ikke sælges på DBA af privatpersoner:

 • Receptpligtig medicin og håndkøbslægemidler
 • Lægemidler, der indeholder efedrin
 • Euforiserende midler og lignende
 • Produkter, som indeholder nikotin (nikotinplaster eller -piller samt e-cigaretter/elektriske cigaretter)
 • Kontaktlinser (kategoriseres som medicinsk udstyr)
 • Tandblegningsmidler
 • Produkter af mærket Herbalife, Forever living og Alli

Erotisk indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte DBA's medier. Vi optager derfor ikke annoncer med erotisk eller pornografisk indhold. Dette gælder også billeder af erotisk karakter.
Finansiering/lån søges optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages annoncer, hvor private søger finansiering/lån, ikke.
Kontaktannoncer optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages kontaktannoncer ikke.
Kopier optages ikke
Ifølge Ophavsretsloven er handel med kopierede varer, f.eks. kopierede film, musik, computerspil, tøj, tasker, ure, brugskunst osv. ulovlig.
Kopierede fotos o.lign. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. DBA fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.
Lyddæmpere til våben optages ikke
Af etiske årsager optages annoncer for lyddæmpere til våben ikke.
Låsepistoler, bankenøgler m.v. optages ikke
Af etiske årsager optages annoncer om bankenøgler, dirke, slånøgler og låsepistoler ikke.
Maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele til dem optages ikke
Ifølge Våbenloven er det ulovligt at være i besiddelse af maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele og ammunition til dem.
Online spillekontoer, heriblandt World of Warcraft m.fl.
Handel med online spillekontoer er forbundet med en risiko for, at køber ikke kan benytte den pågældende konto efterfølgende.
Dette skyldes bl.a., at handel med World of Warcraft-kontoer er ulovlig ifølge spilproducenten, hvilket medfører, at der ikke findes en officiel og sikker måde at lade kontoen skifte ejermand på. Derfor har vi af hensyn til vores brugere valgt ikke længere at optage disse annoncer.
Derudover optager vi ikke annoncer med salg af guld, våben m.v. i forbindelse med online spillekonti (World of Warcraft, Diablo m.fl.)
Politisk og religiøst indhold
må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte DBA's medier. Vi optager derfor ikke annoncer med politisk og religiøst indhold.
Softwarelicenser optages ikke
Vi optager ikke annoncer med salg af licenser til software produkter som fx Microsoft Windows, Adobe, Kaspersky, Norton Antivirus m.fl. Alle licenser skal sælges sammen med originalt software.
Tilbud/ønske om dusør i boligannoncer optages ikke
Ifølge Lejeloven er det ulovligt at modtage betaling for formidling af bolig.
Toldfri varer optages ikke
Ifølge Toldloven må toldfri varer (parfume, alkohol, cigarer o.lign.) kun indføres til eget forbrug. Det er derfor ulovligt at videresælge varer, som du toldfrit har indført til Danmark.
TV/radiooptagelser optages ikke
Ifølge ophavsretsloven må der kun foretages optagelser fra tv og radio til egen brug. Det er derfor ulovligt at videresælge optagelser fra tv og radio.
Våben, der ikke lovligt kan sælges i Danmark, optages ikke
Ifølge Våbenloven er handel med våben ulovlig, hvis ikke både køber og sælger er i besiddelse af gyldigt jagttegn og/eller gyldig våbentilladelse.
30-knallerter og 45-scootere, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart, optages ikke
Af etiske årsager optager vi ikke annoncer for 30-knallerter og 45-scootere, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart. Ifølge færdselsloven er sådanne køretøjer ulovlige på alle offentlige veje.